Voor ouders

Waarom jongerencoaching?

Jongeren maken in de adolescentie fase grote veranderingen door op lichamelijk en geestelijk gebied. Door deze veranderingen komen jongeren (en vaak hun ouders) in een moeilijke fase terecht. Er kunnen ook problemen zijn in het omgaan met klachten vanuit hun ADHD, ADD of PDD-NOS problematiek.

Vastgelopen communicatie

Door al die veranderingen kan het zijn dat jongeren de verkeerde prioriteiten stellen en de verkeerde keuzes maken. Dit uit zich vaak op school, thuis, op straat of op het werk/ stage. Jongeren vinden het vaak lastig om over hun problemen te praten en naar de adviezen van ouders wordt moeizaam geluisterd.

Meer zelfvertrouwen

Wanneer jongeren aan tafel zitten met iemand met wie ze een `klik` hebben, dan gaat het ineens veel gemakkelijker. Zo geven ze zelf richting aan hun leven, ontwikkelen ze hun eigen identiteit en krijgen ze zelfvertrouwen. Jongeren ontwikkelen zo vaardigheden en het probleemoplossend vermogen wordt groter.

Verwijzen

Mochten de problemen te groot zijn om binnen onze gesprekken op te lossen of een jongere moet verder onderzocht worden, dan help ik graag de jongere en ouders met doorverwijzen.