Wie ben ik?

Nadat ik een heel aantal jaren als groepsleider hebt gewerkt op verschillende groepen in de gehandicaptenzorg en jeugdpsychiatrie, ben ik in 2008 voor mezelf begonnen. Dit heb ik gedaan met het idee om jongeren individueel te gaan coachen en begeleiden. Momenteel voer ik dagelijks gesprekken met jongeren. Ik werk met jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen, jongeren die door de gemeente naar mij worden doorverwezen of jongeren die zelf het initiatief nemen om hulp in te schakelen.

Ik focus mij in de gesprekken op wat al goed gaat, wat zorgen zijn en wat een jongere wil bereiken. Ik maak in deze gesprekken gebruik van verschillende methodieken uit verschillende stromingen. Ik werk zowel cognitief als gedragstherapeutisch, lichaamsgericht en oplossingsgericht. Alles stem ik zo af dat het voor de jongere optimaal werkt.
Ik heb verschillende licenties op het gebied van sociale vaardigheidstraining (Tools4U en SoCool) en training op het gebied van omgaan met emotieregulatie (Denk cool/ Doe cool).

In onze gesprekken staat de jongere centraal. Er wordt gekeken naar de oorzaak van de problemen en er worden oplossingen gezocht. Daarna gaan we concreet aan de slag hoe we deze oplossingen in de praktijk moeten brengen.

Ik ben geregistreerd bij de SKJ. Dit betekend dat ik jaarlijks supervisie en intervisiemomenten volg. Ik ben verder verplicht om jaarlijks bijscholingsdagen bij te wonen om mijn SKJ registratie te kunnen behouden.